Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων

market-storeΗ έκδοση άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί μια ενιαία διαδικασία αδειοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, μια άδεια μπορεί να είναι απλή ή μεικτή (περισσότερες από μια σε έναν χώρο). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συνεργασία του υπεύθυνου μηχανικού με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αν και σε σχέση με το παρελθόν η αδειοδότηση έχει απλοποιηθεί, συνεχίζει να εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία προσοχής και η συμμετοχή πολλαπλών ειδικοτήτων μηχανικών θεωρείται επιβεβλημένη. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς στην inventus όπου σε συνεργασία μαζί σας παρέχουμε:

 • Δωρεάν Αυτοψία για έλεγχο καταλληλοτητας του χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία
 • Εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα βήματα και τον χρόνο αδειοδότησης της επιχείρησής σας
 • Άμεση ενέργεια προέγκρισης αδείας
 • Ενημέρωση του επιχειρηματία (από το ειδικό portal πελατών) για κάθε στάδιο της αδειοδότησης
 • Έκδοσης της άδειας λειτουργίας και υποστήριξη στα πρώτα βήματα λειτουργίας
 • Παράδοση πλήρους φακέλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) για να είστε έτοιμοι σε κάθε έλεγχο

Η εμπειρία και η άριστη γνώση της νομοθεσίας αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα και δίνει την δυνατότητα να συντάσσονται και να διεκπεραιώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Έτσι επιτυγχάνουμε τις καλύτερες λύσεις στους βέλτιστους χρόνους.

Ενδεικτικός κατάλογος τύπου επιχειρήσεων που αδειοδοτούμε είναι:

Σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση.
Διακρίνονται ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
α. Ξενοδοχεία
β. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
γ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων
δ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
ε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
στ. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
α. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
β. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Προσοχή: Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα (30) ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

Προϋπόθεση λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία.

Στο ΦΕΚ 3106Β/2013 ορίζεται το πώς εκδίδεται μια Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπου και απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι εξής επιχειρήσεις:

1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)
  (ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήριο, μπουγατσάδικο, λουκουματζίδικο)
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)
  (εστιατόριο, ψητοπωλείο, σνακ-μπαρ, οβελιστήριο, πιτσαρία, ψαροταβέρνα)

2. Επιχειρήσεις αναψυχής

 • Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
  (καφενείο, καφετέρια, μπαρ, open bar, κυλικείο, ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο)
 • Κέντρα διασκέδασης

Διαδικασία αδειοδότησης

Η διαδιακασία είναι σε δύο στάδια:

1. Προέγκριση

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.
2. Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος.
3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
4. Διάγραμμα της περιοχής. Το διάγραμμα της περιοχής είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα, σε ακτίνα 50 m. Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιωτή μηχανικό, να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50m απόστασης από ναούς, σχολεία κ.λπ.
5. Χρήση γης
6. Έγκριση από άλλες υπηρεσίες (π.χ. αν είναι διατηρητέο το κτίριο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προέγκριση δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα.

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η θεσή και το είδος του καταστήματος.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό, υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπέυθυνου.
3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, υπογεγγραμένη από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης. Αυτή την βεβαίωση συνοδεύουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμότητα του χώρου ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή αντίγραφο οικοδομικής άδειας, δήλωση ένταξης αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο να πιστοποποιεί ότι χώρος δεν έχει καμία αυθαιρεσία.
4. Σχεδιαγράμματα του καταστήματος. Σχέδια εις τριπλούν υπό κλίμακα σφραγισμένα από ιδιώτη μηχανικό που να απεικονίζουν όλους τους χώρους του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
5. Διάγραμμα ροής της επιχείρησης.
6. Πιστοποποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
7. Το προβλεπόμενο παράβολο (ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό) για το δήμο και το υγειονομικό.
8. Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης.
9. Δημοτική ενημερότητα
10. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος (έναρξη εφορίας)

 • Αρτοποιεία
 • Γυμναστήρια – Αθλητικές σχολές
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Εργαστήρια αισθητικής (ινστιτούτα αισθητικής)
 • Εργαστήρια – Εργοστάσια – Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες – Αποθήκες
 • Εργαστήρια φυσικοθεραπείας (φυσικοθεραπευτήρια)
 • Θέατρα – Κινηματογράφοι
 • Ιατρεία
 • Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 • Παιδότοποι
 • Πλυντήρια – Λιπαντήρια
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Σχολές χορού
 • Φαρμακαποθήκες
 • Φαρμακεία
 • Φροντιστήρια

Επιχειρήσεις απαλλασσόμενες από άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας

Καταργείται η αδεια λειτουργίας για 897 Επαγγέλματα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3181 Β/2014 οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β ́ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α ́114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α ́143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/2012 (ΦΕΚ Β ́158) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνουμε, ότι για τις εν λόγω δραστηριότητες δεν καταργείται και η υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται. Επίσης η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω υπουργική απόφαση 483/2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μια αναγγελία έναρξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, μαζί με τη δήλωση έναρξης στην εφορία, θα αρκούν στο εξής προκειμένου να μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, μεταποιητικές επιχειρήσεις σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται συνολικά με 897 επαγγέλματα.

Διαδικασία για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης:

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης – ερωτηματολογίου
 • Απάντηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριών (3) ημερών
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των ζητούμενων δικαιολογητικών (μελέτες, σχεδιαγράμματα κλπ)
 • Έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή, αποστολή σε συναρμόδιες Υπηρεσίες (εντός 10 ημερών)
 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν3982/2011 προς βεβαίωση ενός αντιγράφου
 • Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από την Αδειοδοτούσα Αρχή (δειγματοληπτικά, ποσοστό τουλάχιστον 20%)
 • Με την ολοκλήρωση συγκέντρωσης και τήρησης στον χώρο της επιχείρησης του των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πριν την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου αυτή να διενεργήσει αυτοψία για έλεγχο των δικαιολογητικών και των λοιπών προϋποθέσεων λειτουργίας. Με το πέρας της αυτοψίας και στην περίπτωση διαπίστωσης συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία δεν θα εκδίδεται πλέον απόφαση άδειας λειτουργίας αλλά μόνο σχετική βεβαίωση.

Και οι 103 δραστηριότητες είναι χαμηλής όχλησης και αφορούν κλάδους όπως η μεταποίηση τροφίμων, αγροτικές δραστηριότητες όπως ελαιοτριβεία, η κατασκευή επίπλων, η στρωματοποιία, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών, και η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, για τις οποίες και καταργείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

Αναθέστε στην inventus όλη τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

Προδημοσίευση Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (εκατομμύρια €)
Υλικά – Κατασκευές 28,0
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 22,4
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 44,8
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 33,6
Υγεία & Φάρμακα 50,4
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 5,6
Ενέργεια 23,8
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 51,8
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 19,6
ΣΥΝΟΛΟ 280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουςτριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)
Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)
Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)